1.grantové kolo uzavřeno

V 1.grantovém kole bylo podáno 15 projektů, celková výše žádostí je 545.000,- Kč. Správní rada se sešla 23.6.2019 a po konstruktivní diskusi nastavila pravidla hodnocení. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno do 28.6.2019