Nové možnosti podpory projektů v roce 2020

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se rozhodli v letošním roce podpořit
Fond Černošice, ať již jednorázově, nebo jako základní dárci. Přispívat
lze během celého roku, dar lze odečíst od základu daně.
A co připravujeme v příštím roce ? Půjde v prvé řadě o nový program
podpory menších komunitních projektů spojený s crowdfundingem.

Anglický výraz crowdfunding lze doslovně přeložit jako „davové financování“. Ve
skutečnosti jde o to, že větší počet dárců přispívá menším obnosem ke
konečné částce potřebné k realizaci daného projektu. Byť jen malý
příspěvek v nás vyvolá pocit sounáležitosti s projektem a „bereme ho za
svůj“. A to je právě jedním z cílů Fondu Černošice – podpořit
sounáležitost komunity a vznik projektů, kde zaniká rozdíl mezi
organizátory a účastníky.
Jak to bude probíhat v praxi ? Na začátku musí být dobrý nápad, který je
v souladu se zásadami Fondu Černošice. Po předběžném schválení záměru
bude vytvořen internetový odkaz s možností realizace on-line platby,
který budou organizátoři projektu šířit tak, aby shromáždili základní
potřebnou částku. Po uplynutí dohodnuté doby dojde k vyhodnocení a Fond
Černošice přispěje ještě jednou stejně tak velkým obnosem. Čím více se
tedy podaří na projekt prostředků nashromáždit, tím bude i příspěvek
Fondu Černošice vyšší (bude stanovena maximální výše příspěvku).
Vyhlášení programu proběhne v některém z dalších čísel Informačních
listů a na www.fondcernosice.cz.