Grantový program Jaro 2022

Fond Černošice vyhlašuje nové grantové kolo na jaro 2022. Toto kolo obsahuje dva typy podpory, o kterou lze žádat  – podpora do maximální výše 20 000 Kč, kde bude schvalování probíhat průběžně a podpora do maximální výše 50 000 Kč – zde dojde ke schvalování až po uzávěrce kola 15. 2. 2022 a následné vyhlášení výsledků 5. 3. 2022.  Máte nápad na zajímavou akci nebo projekt rozvíjející černošickou komunitu, ale brzdí vás nedostatek financí? Vyplňte přihlášku nejpozději do 15. 2. 2022 a získejte až 50 000 Kč. Spolufinancování není vyžadováno – podpora od FČ může tvořit 100 % částky na realizaci. Pevně věříme, že situace bude společenskému dění nakloněna a budeme tak moci společně rozdat spoustu radosti. 

Jak se zapojit se svým projektem?

1. Přečtěte si Postup podání žádosti

2. Vyplňte žádost, která obsahuje stručný popis projektu a zašlete rozpočet. 

3. Správní rada FČ posoudí vaši žádost a vysloví souhlas a výši podpory. Rozhodnutí u projektů žádající o více než 20 000 Kč (max 50 000 Kč) bude zveřejněno 5. 3. 2022. U projektů do 20 000 Kč bude probíhat schvalování průběžně. 

4. Následně s vámi uzavřeme darovací smlouvu. 

Od kdy je možné podat svou žádost?

Program je otevřen od 6. 12. 2021. Aktuálně jsou vyčleněny prostředky ve výši 400 000 Kč pro projekty žádající o podporu až 50 000 Kč a 150 000 Kč pro projekty s podporou do 20 000 Kč.

Do kdy je potřeba podat svou žádost?

Nejpozději do 15. 2. 2022. U projektů do 20 000 Kč může FČ výběr ukončit po vyčerpání prostředků dříve.

Kdo může podat žádost a jaká témata jsou podporována?

Žádat mohou organizace i jednotlivci, podporovány jsou však pouze projekty s jasnou vazbou na Černošice. Jde o aktivity odehrávající se na území Černošic a nejbližšího okolí nebo o aktivity zaměřené na občany Černošic.

Sledujte aktuality na webu a Facebooku „Fond Černošice“.

Máte zajímavý nápad nebo Vám už dlouho něco v Černošicích chybí?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!