O příspěvky do 20 tisíc žádejte do 22.června

Už jen do 22. června 2022 můžete Fond Černošice požádat o grant do 20 tisíc korun. Pokud máte nějaký skvělý nápad, jak oživit komunitní život v našem městě, neváhejte a podejte žádost o finance na jeho realizaci. Na rozvoj komunitních aktivit má Fond v tomto průběžném grantovém kole vyčleněno 150 tisíc korun. Těšíme se na Vaše nápady!

Jak se zapojit se svým projektem?

1. Přečtěte si Postup podání žádosti

2. Vyplňte žádost, která obsahuje stručný popis projektu a zašlete rozpočet. 

3. Správní rada FČ posoudí vaši žádost a vysloví souhlas a výši podpory. Rozhodnutí bude zveřejněno do 15. 7. 2022.

4. Následně s vámi uzavřeme darovací smlouvu. 

Kdo může podat žádost a jaká témata jsou podporována?

Žádat mohou organizace i jednotlivci, podporovány jsou však pouze projekty s jasnou vazbou na Černošice. Jde o aktivity odehrávající se na území Černošic a nejbližšího okolí nebo o aktivity zaměřené na občany Černošic.

Sledujte aktuality na webu a Facebooku „Fond Černošice“.