Grantový program Jaro 2023

Fond Černošice vyhlašuje nové grantové kolo na jaro 2023. Toto kolo obsahuje dva typy podpory, o kterou lze žádat  – podpora do maximální výše 20 000 Kč, kde bude schvalování probíhat průběžně a podpora do maximální výše 60 000 Kč – zde dojde ke schvalování až po uzávěrce kola 20. 4. 2023 a následné vyhlášení výsledků začátkem května (přesný termín bude upřesněn).  Máte nápad na zajímavou akci nebo projekt rozvíjející černošickou komunitu, ale brzdí vás nedostatek financí? Vyplňte přihlášku nejpozději do 20. 4. 2023 a získejte až 60 000 Kč. Spolufinancování není vyžadováno – podpora od FČ může tvořit 100 % částky na realizaci. Pevně věříme, že situace bude společenskému dění nakloněna a budeme tak moci společně rozdat spoustu radosti. 

Jak se zapojit se svým projektem?

1. Přečtěte si Postup podání žádosti

2. Vyplňte žádost, která obsahuje stručný popis projektu a zašlete rozpočet. 

3. Správní rada FČ posoudí vaši žádost a vysloví souhlas a výši podpory. Rozhodnutí u projektů žádající o více než 20 000 Kč (max 60 000 Kč) bude zveřejněno začátkem května (přesný termín bude upřesněn). U projektů do 20 000 Kč bude probíhat schvalování průběžně. 

4. Následně s vámi uzavřeme darovací smlouvu. 

Od kdy je možné podat svou žádost?

Program je otevřen od 20. 3. 2023. Aktuálně jsou vyčleněny prostředky ve výši 400 000 Kč.

Do kdy je potřeba podat svou žádost?

Nejpozději do 20. 4. 2023.

Kdo může podat žádost a jaká témata jsou podporována?

Žádat mohou organizace i jednotlivci, podporovány jsou však pouze projekty s jasnou vazbou na Černošice. Jde o aktivity odehrávající se na území Černošic a nejbližšího okolí nebo o aktivity zaměřené na občany Černošic.

Sledujte aktuality na webu a Facebooku „Fond Černošice“.

Máte zajímavý nápad nebo Vám už dlouho něco v Černošicích chybí?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!