Co je to rezidenční pobyt ?

Forma tvůrčích rezidenčních pobytů je dnes již běžnou součástí přípravy uměleckých projektů po celém světě. Umělec – rezident je pozván, aby po předem daný časový úsek žil a tvořil v určitém místě – rezidenčním prostoru. Umělec si pobyt buď hradí sám, nebo je jeho pobyt částečně či zcela hrazen z některého z programů tvůrčích rezidencí, fondů či nadací.

Pobyty mají v zahraničí dlouhou tradici, zejména pak v USA. Tento trend už pronikl také do ČR, pořádají se rezidenční pobyty pro spisovatele, ilustrátory, divadelníky, kapely i výtvarníky. Myslíme si, že Černošice jsou pro autory velice inspirativním místem – svou polohou u řeky Berounky, historií starých vil, železnicí, přírodou. Zároveň přímo v našem městě je vysoká koncentrace zde žijících a tvořících umělců. 

Naše vize je taková, že město Černošice poskytne zdarma k užívání byt v Poštovní ulici, který by se nyní stejně nedal využít k jiným účelům, neboť se čeká na rekonstrukci, Fond Černošice přispěje umělci na pobyt stipendiem. Umělec zanechá ve městě jedno ze svých děl, během svého pobytu bude součástí veřejného programu o své tvorbě (beseda, výstava, čtení).

Naší inspirací je např. Nadační fond Pramen Luhačovice, který pořádá rezidenční pobyty na Zámku Luhačovice od roku 2020, zaměřené zejména na oblast literatury. Pobyty jsou velice žádané a využila jich už řada známých českých spisovatelů (Tereza Semotamová, Klára Vlasáková, Pavel Klusák nebo náš černošický Petr Borkovec) a ilustrátorů (Iveta Merglová).

Plánujeme se v pilotní části projektu zaměřili zejména na pobyty výtvarníků pod supervizí Ondřeje Konupčíka, a to od října 2023, časem bychom rádi zvali do Černošic také další umělce – spisovatele, hudebníky…