Jan Spáčil – člen správní rady FČ a zakládající dárce

O rozhovor jsme tentokrát poprosili další zástupce zainteresovaných stran nezávislého nadačního Fondu Černošice (FČ). Člena správní rady Jana Spáčila, jenž je zároveň zakládajícím dárcem, a provozovatele černošické komunitní platformy – spisovatele Petra Borkovce, který se se svou ženou Mariou Cavinou stará o klub Ferenc Futurista.

Jan Spáčil (člen správní rady FČ a zakládající dárce)

Jan Spáčil v Černošicích nějaký čas žil před dvaceti lety, do Prahy pak odcházel s přáním se sem jednou natrvalo vrátit. Přání se mu splnilo před pěti lety, kdy se do Černošic přestěhoval s manželkou a třemi syny. Vystudoval práva a daňové poradenství, v současné době vede advokátní kancelář Deloitte Legal. Je předsedou správní rady Transparency International. Mimo jiné rád běhá a jezdí na kole, k čemuž jsou Černošice podle něj perfektním místem.

Co Vás přimělo k tomu, abyste se zapojil do Fondu Černošice a v čem spatřujete jeho hlavní klady?
Jedním z mých souvisejících přání po návratu do Černošic bylo zapojení se do života a komunity ve městě. Chtěl jsem se zde cítit jako doma, ne jako v anonymní Praze. Proto jsem se moc rád už před stěhováním zapojil do iniciativy ohledně stavby sportovní haly. Po realizaci haly následovalo několik setkání, kde se diskutovalo, jak na tuto iniciativu navázat a co dalšího Černošice potřebují. Debaty nakonec vedly k vytvoření Fondu jako něčeho, co umožní realizaci dalších projektů a akcí mj. tím, že propojí občany, kteří rádi finančně přispějí, s těmi, kteří mají nápady a hledají prostředky k jejich realizaci. Právě ono propojení či zapojení je stěžejním mottem Fondu – umožňuje účast všem, kteří o „zkrášlování” či „vylepšování” Černošic a našeho společenského života mají zájem a chtěli by se na něm podílet. Věřím, že takových je zde mnoho!

Patříte zároveň i mezi zakládající dárce, kteří každý rok přispívají 25 tisíc Kč. Z jakého projektu, který se podařilo za pomoci Fondu realizovat, máte Vy osobně největší radost?

Nejedná se jen o jeden projekt, ale hlavně doufám, že ty největší radosti ještě přijdou. Mám pocit, že se nám zatím úplně nepodařilo nastartovat plně povědomí o Fondu a o tom, že Fond není o zakládajících dárcích, ti „jen“ měli umožnit hladký rozjezd Fondu a jeho další provoz, ale o výše popsaném dalším zapojení občanů Černošic. Pokud se toto další zapojení podaří, budu z něj mít opravdu radost.

Přál byste si v našem městě něco změnit, vylepšit nebo nově vybudovat?
Těch věcí by mohla být celá řada, od menších po zásadní. Rychle mne napadá například větší využití Berounky nebo třeba klasická obecní hospoda. Na Vráži máme moderní centrum, ale další dvě přirozená centra mezi nádražím a úřadem a v Mokropsech mají určitě velký potenciál k vylepšení.

Co byste z pozice člena správní rady Fondu rád vzkázal všem, kteří v Černošicích bydlí?
Mají to štěstí, že bydlí v jednom z nejkrásnějších a z pohledu kvality života nejlepších míst v republice, to myslím vědí. Pokud ale přece jen chtějí něco dále zlepšit a více se zapojit do života v Černošicích, ať zváží přidat se jakoukoliv iniciativou k působení Fondu. Ať už jako přispěvatel, žadatel o prostředky pro uskutečnění nějaké akce či s nápady a podněty, jak fungování Fondu vylepšit tak, aby co nejlépe sloužil primárnímu cíli. Tedy zapojení všech, kteří by si přáli zapojit se, a to prostřednictvím smysluplných akcí a projektů, které žití v Černošicích ještě vylepší a zkrášlí.