Atletické závody pro děti, mládež a dospělé

Popis projektu: Podpora organizace závodů v Černošicích. „Cílem je uspořádat během roku několik závodů, které budou určené pro širokou veřejnost. Během roku organizujeme již třetím rokem několik závodů ve sportovním areálu Černošice.“

Žadatel: ASK Dipoli z.s.

Celkové náklady projektu: 180 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 50 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 25 000 Kč