Vypuštění páry

Popis projektu: Podpora umělecké projekce. „Rádi bychom upozornili na klíčový význam železnice pro rozvoj Černošic. Hlavním cílem akce by mělo být zvýšení povědomí a tlak na alespoň částečné zachování historické příhradové konstrukce Mokropeského železničního mostu – nejvýraznějšího prvku na této dráze i po dokončení probíhající rekonstrukce trati, která s ním již v současné podobě dál nepočítá.“

Žadatel: Magdaléna Kašparová

Celkové náklady projektu: 75 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 50 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 30 000 Kč