Alotrium

Popis projektu: Nákup nového mobilního reproduktoru.

Žadatel: Josef Kutílek – Alotrium

Celkové náklady projektu: 12 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 12 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 0 Kč

Zdůvodnění : Projekt nesplňuje kritéria Fondu, protože nejde o aktivitu, která by přímo prospěla občanům města. Fond přispíval v roce 2019.