Dárci

Prostředky ve Fondu Černošice jsou poskytovány konkrétními dárci. Naším cílem je shromáždit prostředky od široké základny přispěvatelů tak, aby byl fond dostatečně nezávislý a stabilní. Každý dárce obdrží potvrzení o daru nebo sponzorskou smlouvu. Dar je odpočitatelný od základu daně (provoz fondu je zajištěn ve spolupráci s Nadací Via, která formálně zastřešuje provoz fondu).

Jako dárce se můžete zapojit těmito způsoby:

  • dárce, který daruje jednorázově nebo nepravidelně.
    • příspěvek je možné poslat na účet fondu zřízený u Nadace Via, číslo účtu 228789036/ 0600 vedeného u MONETA Money Bank, a. s. Kontaktujte nás na info@fondcernosice.cz, abychom vám zaslali sponzorskou smlouvu.
    • menší částky lze poukázat on-line platební bránu portálu darujme.cz. Tak lze věnovat dar během několika málo minut, Potvrzení je vám odesláno automaticky.
 
  • hlavní dárce se zavazuje každoročně po dobu minimálně 3 let přispět stejnou částku (doporučená částka je 25.000,- Kč). Příspěvky zákládajících dárců vytváří hlavní jádro fondu. Zakládající dárce je aktivně zapojen do aktivit fondu. V případě zájmu nás kontaktujte na info@fondcernosice.cz
  • podporovatel fondu můžete přispět také nefinančním darem, případně službou

Dárcem může být soukromá osoba nebo firma. Dárcovství je vždy adresné, není anonymní. Správní rada fondu má právo bez udání důvodů dar odmítnout. Dar musí splňovat etický kodex Nadace Via.

Rozhodnete-li se věnovat finanční příspěvek, sdělte nám, prosím, zda souhlasíte s uveřejněním vašeho jména a výše příspěvku na našich webových stránkách. Pokud máte zájem o jakékoliv další informace, kontaktujte nás, na info@fondcernosice.cz.