Přidejte se

Jako dárce se můžete zapojit některým z následujících způsobů. Především jako

  • jednorázový dárce, který daruje jednorázově nebo nepravidelně. Jednorázový příspěvek je možné poslat na účet fondu zřízený u Nadace Via, číslo účtu 228789036/ 0600 vedeného u MONETA Money Bank, a. s. případně lze využít platební bránu portálu darujme.cz
 
  • zákládající dárce se zavazuje každoročně po dobu minimálně 3 let přispívat stejnou částku (doporučená částka je 25.000,- Kč). Příspěvky zákládajících dárců vytváří hlavní jádro fondu.
  • jakožto podporovatel fondu můžete přispět také nefinančním darem, případně službou

Dárcem může být soukromá osoba nebo firma. Dárcovství je vždy adresné, není anonymní. Správní rada fondu má právo bez udání důvodů dar odmítnout. Dar musí splňovat etický kodex Nadace Via.

Rozhodnete-li se věnovat finanční příspěvek, sdělte nám, prosím, zda souhlasíte s uveřejněním vašeho jména a výše příspěvku na našich webových stránkách. Pokud máte zájem o jakékoliv další informace, kontaktujte nás, prosím, na info@fondcernosice.cz.