Podpořené projekty

Florbal pro černošické děti 2022

Žadatel: SK Alien Nation z.s.
Poskytnutá částka: 22 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Podpora organizace sportovních turnajů. „Cílem tohoto projektu je setkávání dětí na sportovních aktivitách v hale VČ v Černošicích. Snahou je prezentovat místní oddíl, hlavně dovednosti a nasazení dětí při hře, v očích černošické veřejnosti.“


Vypuštění páry

Žadatel: Magdaléna Kašparová
Poskytnutá částka: 30 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Podpora umělecké projekce. „Rádi bychom upozornili na klíčový význam železnice pro rozvoj Černošic. Hlavním cílem akce by mělo být zvýšení povědomí a tlak na alespoň částečné zachování historické příhradové konstrukce Mokropeského železničního mostu – nejvýraznějšího prvku na této dráze i po dokončení probíhající rekonstrukce trati, která s ním již v současné podobě dál nepočítá.“

Kostýmy Tutte Le Note – koncertní oddělení

Žadatel: Tutte Le Note, z.s.
Poskytnutá částka: 20 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Pořízení nových kostýmů. „Současné kostýmy pro všechna oddělení jsme naposledy pořizovali na jaře 2018 (ještě s předchozím uměleckým vedením). Jednak děti velikostně rostou a jednak početně (naštěstí) přibývají. Vedle zpěvu kostýmy dětem pomáhají, aby se při vystupování cítily hezky a sladěně.“


Víkendové rodinné akce v přírodě

Žadatel: Pomoc od Srdce, z.s.
Poskytnutá částka: 20 000 Kč
Období podpory: rok 2022

„Jedná se o víkendové akce, pořádané u příležitostí jako jsou zejména Čarodějnice, Velikonoce, Den Matek, Den Dětí, konec školního roku, případně konec prázdnin. Přínosem je, že se akcí rádi účastní celé rodiny, často i v doprovodu prarodičů či sourozenců rodičů, spojují tak celé rodiny. Mnohdy některé rodiny neznají druhou část Černošic, i když tu již několik let žijí. Rozšiřují si tak obzory a poznávají město, jeho přírodu a okolí. A u toho se skvěle baví oni i my. Součástí akcí je občerstvení, odměny a výhry pro děti a soutěžící.“


Na křídlech písně

Žadatel: Karolína Janů
Poskytnutá částka: 5 000 Kč
Období podpory: rok 2022

„Cílem projektu je zprostředkovat spoluobčanům Černošic písňovou tvorbu českých i zahraničních autorů v originálních úpravách pro zpěv, housle a harfu. Dalším cílem je zároveň opět oživit tradici pořádání koncertů v jedinečných prostorách modlitebny Církve bratrské v Černošicích.“


10 let sboru MIFUN

Žadatel: MIFUN s.r.o.
Poskytnutá částka: 30 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Podpora organizace oslavy k výročí sboru. „Dětský sbor Mifun chce důstojně oslavit 10 let své činnosti v Černošicích a 20 let své celkové existence. Při této příležitosti uspořádá komorní festival složený z několika vystoupení, pěvecké soutěže, výstavy fotografií a plakátů z historie sboru, občerstvení a dalších atrakcí.“


Ledový trojlístek 2022

Žadatel: Kraso brusle Černošice z.s.
Poskytnutá částka: 5 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Podpora organizace sportovních závodů v krasobruslení.


Podpora klubu Ferenc Futurista

Žadatel: Klub Ferenc Futurista
Poskytnutá částka: 50 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Podpora provozu klubu v Černošicích kvůli vyšším nákladům, např. po zdražení nájmu.


Farmářské trhy v Centru Vráž

Žadatel: Kristýna Pánková
Poskytnutá částka: 25 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Nákup nových stanů a skákacího hradu. „Tyto tradiční farmářské trhy jsou pravidelně pořádány pro podporu kulturního rozvoje Černošic a utužování sousedských vztahů a oživení veřejného a společenského života v Černošicích.“


Den světových rekordů

Žadatel: Sbor Církve bratrské v Černošicích
Poskytnutá částka: 15 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Den světových rekordů v sobotu 11.6.2022. „Rádi bychom, aby se jednalo o velkokapacitní milou sousedskou akci, při které by se zdolávaly různé (vtipné a proveditelné) rekordy .Rádi bychom, aby se rekordy zdolávaly nenásilnou formou celý den akce a také, aby se mohl účastnit každý, kdo bude mít zájem se zapojit.“


Atletické závody pro děti, mládež a dospělé

Žadatel: ASK Dipoli z.s.
Poskytnutá částka: 25 000 Kč
Období podpory: rok 2022

Podpora organizace závodů v Černošicích. „Cílem je uspořádat během roku několik závodů, které budou určené pro širokou veřejnost. Během roku organizujeme již třetím rokem několik závodů ve sportovním areálu Černošice.“


Kurz chovu včelích matek

Žadatel: Český svaz včelařů z.s.
Poskytnutá částka: 5 000 Kč
Období podpory: rok 2019 – 2020

Členové ZO ČSV představí svojí činnost, seznámí veřejnost s chovem včel, fungováním včelstev a jejich přínosem. Prostředky jsou určeny na pořízení proskleného včelího úlu


Vybavení kluboven židlemi a stoly

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Černošice
Poskytnutá částka: 50 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Doplnění nových kluboven Sokola o stoly a židle
navazuje na proběhlou rekonstrukci a umožní různorodé aktivity černošické komunity 


Podzimní semestr Akademie Černošice 2019/2020

Žadatel: Akademie Černošice z.s.
Poskytnutá částka: 50 000 Kč
Období podpory: rok 2019 – 2020

Mokropeský masopust patří již dlouhou dobu k nejvýznamnějším komunitním akcím v Černošicích, který zapojuje širokou černošickou veřejnost. Podpora určena na hudební doprovod a materiál


Mokropeský masopust

Žadatel: Masopustní spolek Mokropsy
Poskytnutá částka: 16 000 Kč
Období podpory: rok 2019 – 2020

Mokropeský masopust patří již dlouhou dobu k nejvýznamnějším komunitním akcím v Černošicích, který zapojuje širokou černošickou veřejnost. Podpora určena na hudební doprovod a materiál


Lidové kroje

Žadatel: Věra Macourková
Poskytnutá částka: 16 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Prostředky jsou určeny na výrobu krojů pro volný taneční spolek seniorek


Letní kino Černošice

Žadatel: NaNohou z.s.
Poskytnutá částka: 35 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Letní kino se stalo již tradiční kulturní a komunitní
událostí, uvedená podpora umožní konání akce v ještě vyšší kvalitě. Prostředky jsou určeny na zapůjčení filmů a tisk plakátů


Florbal pro černošické děti

Žadatel: SK Alien Nation, z.s.
Poskytnutá částka: 48 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Florbalový oddíl stále rozšiřuje svoji členskou
základnu a stal se za dobu své existence nedílnou
součástí volnočasových aktivit černošických dětí, Podpora je určena na nákup vybavení a startovné.


Mezinárodní den seniorů

Žadatel: Dům s pečovatelskou službou – Město Černošice
Poskytnutá částka: 5 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Podpora tradiční akce pro seniory v Domě s pečovatelskou službou. Po předchozím uveřejnění se sejde okolo 60 černošických seniorů za poslechem hudby, pohoštění a malé pozornosti k mezinárodnímu dni seniorů 1.10.


Černošické Zprávy

Žadatel: Jan Bečvář
Poskytnutá částka: 18 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Prostředky jsou určeny na vytvoření 12ti videozpráv, které jsou zaměřeny na komunitní a společenské dění v Černošicích 


Víkendové tréninky atletiky pro veřejnost

Žadatel: ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z.s.
Poskytnutá částka: 15 000 Kč
Období podpory: rok 2019 – 2020

Cílem projektu je vytvořit pro děti a dospělé v Černošicích možnost zdarma přijít na trénink pod vedením profesionálních trenérů v Černošicích na atletickém oválu. Prostředky jsou určeny na provozní náklady


II. ročník – Černošice meeting 2020

Žadatel: ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z.s.
Poskytnutá částka: 39 000 Kč
Období podpory: rok 2019 – 2020

Prostředky jsou určeny na provozní náklady spojené s atletickou akcí


Podpora činnosti skupiny historického šermu Alotrium

Žadatel: Alotrium – Josef Kutílek
Poskytnutá částka: 13 000 Kč
Období podpory: rok 2019

Prostředky jsou určeny na nákup vybavení k úhradě pronajatých prostor (sportovní hala, sklady) skupiny historického šermu