O nás

Kdo jsme ?

Jsme Fond Černošice. Naším cílem je aktivní budování a rozvoj černošické komunity. Za své logo jsme si zvolili čtyřlístek, jehož listy jsou odlišené barvami: tři z nich odkazují na trojlístek, který je znakem Černošic a jehož tři části reprezentují rovnocenné součásti města – Horní Černošice, Dolní Mokropsy a Vráž. Čtvrtá, červená, je barvou srdce, komunity a dobrých vztahů.

Proč vznikl Fond Černošice ?

Na začátku byl nápad postavit v Černošicích novou sportovní halu. Za přispění mnoha dárců a patriotů se myšlenka stala skutečností. V řadě z nás zůstal pocit, že je potřeba na tento úspěch naší komunity navázat. To bylo impulsem k vytvoření nadačního fondu na podporu dlouhodobého rozvoje komunity v Černošicích. Jeho cílem je propojit dárce, kteří přispívají dary, a příjemce, kteří v rámci černošické komunity realizují dobré nápady.

Cíle podpory

 • aktivity odehrávající se na území Černošic a nejbližšího okolí
 • aktivity zaměřené na občany Černošic

 • Rozvoj komunity
 • Životní prostředí a veřejný prostor
 • Komunitní služby
 • Rekreace a sport
 • Umění, kultura a dědictví
 • Další prospěšné projekty

Zakládající dárci

 • Jan Fara
 • Filip Kořínek
 • Tomáš Kratochvíl
 • Martin Moravec
 • Radek Musil
 • Jiří Pavlíček
 • Markéta Rysová
 • Jan Spáčil
 • Jiří Stržínek

Správní rada

 • Jan Fara
 • Tomáš Kratochvíl
 • Radek Musil
 • Jana Paďouková
 • Jiří Pavlíček
 • Markéta Rysová
 • Jan Spáčil