FAQ

Proč vznikl Fond Černošice (FČ) ?

Skupina černošických občanů založila Fond s cílem podpory komunitních aktivit v Černošicích

Od koho pochází prostředky FČ

Pouze od soukromých dárců, všechny dary jsou neanonymní a podléhají standardům Nadace Via.

Jaký je vztah FČ a Nadace Via ?

FČ nemá právní subjektivitu, a proto spolupracuje s Nadací Via, která spravuje finanční prostředky, garantuje jejich správné využití a vydává daňově uznatelné potvrzení o daru. Nadace Via je renomovaná nadace s mnohaletou úspěšnou historií a zkušenostmi s komunitními projekty.

Jaký je vztah FČ a města Černošice ?

FČ je občanskou aktivitou, zatímco město Černošice je orgánem místní samosprávy. Cílem obou je rozvoj místní lokality, nicméně priority se liší.

Proč je nutné mít občanskou aktivitu typu FČ, nemělo by se o rozvoj komunity postarat město ?

Město komunitu také podporuje, např. svým grantovým programem, budování infrastruktury apod., nicméně máme z komunistické minulosti dosti zkušeností s tím, kdy nám život organizoval někdo druhý. Projekty, které vznikají z iniciativy občanů, pomáhají daleko intenzivněji vytvářet vazby v komunitě.

Pokud uvažuji o daru, musím se zavázat na určité období a darovat opakovaně ?

Žádný takový závazek nutný není, nejsou stanoveny žádné limity ani podmínky. Cílem FČ je samozřejmě zajistit prostředky průběžně tak, aby byla zajištěna kontinuita projektu.