Farmářské trhy v Centru Vráž


Popis projektu
: Nákup nových stanů a skákacího hradu. „Tyto tradiční farmářské trhy jsou pravidelně pořádány pro podporu kulturního rozvoje Černošic a utužování sousedských vztahů a oživení veřejného a společenského života v Černošicích. V období od května do června se účastní cca 10 trhovců, během prázdnin okolo 6. Při dobrém počasí nafukujeme skákací hrad pro děti. Trhy pozitivně ovlivňují okolí Centra Vráž. Lidé zde nakoupí farmářské výrobky vyprodukované v našem okolí, poté posedí v místní kavárně… Z příspěvku bych chtěla nakoupit nové stany, které jsou již dosti opotřebované a koupit nový skákací hrad (již několikrát slepovaný).“

Žadatel: Kristýna Pánková

Celkové náklady projektu: 159 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 50 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 25 000 Kč