Florbal pro černošické děti 2022

Popis projektu: Podpora organizace sportovních turnajů. „Cílem tohoto projektu je setkávání dětí na sportovních aktivitách v hale VČ v Černošicích. Snahou je prezentovat místní oddíl, hlavně dovednosti a nasazení dětí při hře, v očích černošické veřejnosti.“

Žadatel: SK Alien Nation z.s.

Celkové náklady projektu: 613 900 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 30 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 22 000 Kč