Florbal pro černošické děti

Popis projektu

Florbalový oddíl se snaží formovat vztahy mezi členy jednotlivých věkových kategorií, ale zároveň i mezi věkovými kategoriemi navzájem. Nejvíce času je věnováno nižším věkovým kategoriím z důvodu jejich psychomotorického rozvoje. Oddíl pracuje i s dětmi, které mají zdravotní problémy či specifické vývojové poruchy. Poskytujeme vybavení na sport zdarma (florbalové hole, míčky, dresy, slevy na sportovní vybavení), čímž podporujeme členy ze sociálně slabších rodin. Při sportovních akcích mimo Černošice jsou zapojováni i rodiče členů oddílu, díky čemuž dochází k prohloubení komunitních vazeb mezi nimi. V rámci sezónních turnajů, pořádaných v hale VČ, dochází k setkání černošické veřejnosti. Pořádáme posezónní turnaje a příměstské kempy ve spolupráci s dalšími oddíly. Projekt je transparentní pro širokou veřejnost.

Žadatel: SK Alien Nation, z.s.

https://www.instagram.com/sk_alien_nation_cernosice/

Jedná se o florbalový oddíl, který byl založen v roce 1.6.2016. Vzhledem k výši prvotních nákladů vznikl sloučením s oddílem SK Alien Nation sídlící v Dobřichovicích. Nyní působí oba oddíly pod jednou hlavičkou nezávisle na sobě. Oddíl má plnou strukturu – elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři a muži. Nyní má 133 členů (102 ve věku od 6 do 15 let, 14 ve věku od 15 do 18 let a 17 dospělých). Dorostenci hrají 2.ligu. Mladší kategorie hrají košovým systémem soutěže. Cílem vedení oddílu je zpřístupnit tento sport všem dětem, které o něj mají zájem bez ohledu na jejich výkon. Naším působištěm je hala VČ, kde probíhá většina tréninků a všechny domácí turnaje. Oddíl spolupracuje se školou, dalšími florbalovými oddíly a jinými sportovními oddíly. Za velmi krátkou dobu působení jsme se stali jedním z největších sportovních oddílů v Černošicích.

Celkové náklady projektu (v Kč): 514.500,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 48.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 48.000,-

Podpora určena na: vybavení, startovné

Zdůvodnění: Florbalový oddíl stále rozšiřuje svoji členskou
základnu a stal se za dobu své existence nedílnou
součástí volnočasových aktivit černošických dětí