Historie

Na začátku byl nápad postavit v Černošicích novou sportovní halu. Za přispění mnoha dárců a patriotů se myšlenka stala skutečností. V řadě z nás zůstal pocit, že je potřeba na tento úspěch naší komunity navázat. To bylo impulsem k vytvoření nadačního fondu na podporu dlouhodobého rozvoje komunity v Černošicích. Jeho cílem je propojit dárce, kteří přispívají dary, a příjemce, kteří v rámci černošické komunity realizují dobré nápady.