Kostýmy Tutte Le Note 2022 – koncertní oddělení

Popis projektu: Pořízení nových kostýmů. „Současné kostýmy pro všechna oddělení jsme naposledy pořizovali na jaře 2018 (ještě s předchozím uměleckým vedením). Jednak děti velikostně rostou a jednak početně (naštěstí) přibývají. Vedle zpěvu kostýmy dětem pomáhají, aby se při vystupování cítily hezky a sladěně.“

Žadatel: Tutte Le Note, z.s.

Celkové náklady projektu: 50 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 30 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 20 000 Kč