Kurz chovu včelích matek

Popis projektu

Členové ZO ČSV představí svojí činnost, seznámí veřejnost s chovem včel, fungováním včelstev a jejich přínosem pro lidstvo. Dále včelaři při praktických ukázkách předvedou, jaké činnosti v průběhu včelařského roku vykonávají pro zdárný chov a opylovací službu. Veřejnost také seznámí s flórou, která má významný přínos pro zdárný život včel. Při přednášce bude rovněž předneseno, jaký vliv mají současné klimatické změny na přírodu, jak mohou občané Černošic přispět k pestrosti flóry v Černošicích Cílem projektu je seznámení veřejnosti s činností ZO ČSV Černošice, chovem včel a jeho vlivem na krajinu, ve které žijeme.

Žadatel: Český svaz včelařů z.s.

Účelem Českého svazu včelařů je při sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj oboru včelařství a členů směřující k dosahování obecného blaha. Základní organice ČSV v Černošicích nejméně dvakrát ročně pořádá přednášky a kurzy pro své členy a veřejnost.

Celkové náklady projektu (v Kč): 8.000,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 5.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 5.000,-

Podpora určena na: prosklený úl, doprava

Zdůvodnění: Oceňujeme výchovu k ekologii v černošické komunitě a šíření povědomí o chovu včel