Lidové kroje

Popis projektu

Nacvičili jsme Českou besedu a u příležitosti zářijové oslavy dne Čs. státnosti jsme ji zatančili před školou v Mokropsech. Kroje nám zapůjčil Pramínek. Chtěli jsme vystoupit i na májových oslavách, ale kroje se už bohužel zapůjčit nepodařilo a obávám se, že ani nepodaří. Výhledově bychom nacvičili i jiné tance, vystupovali bychom podle potřeby a pozvání na různých akcích pro černošickou veřejnost. Kroje by uskladnily a udržovaly tanečnice, vlastnit by je mohl Sokol nebo jiný černošický spolek.

Žadatel: Věra Macourková

Žiji v Černošicích od roku 1971, bude mi 69 let, jsem v penzi, povoláním jsem ekonom. Posledních 15 let jsem pracovala jako hlavní účetní a daňový specialista u velké mezinárodní společnosti. Bydlím sama a protože potřebuji přátele, shromáždila jsem kolem sebe lidi, většinou 65 +, se kterými chodíme na výlety, jezdíme na hory, do termálů i k moři. Většinu akcí organizuji ve spolupráci s cestovní kanceláří nebo sama. Pronajala jsem od obce sál na Vráži a třikrát týdně tam cvičíme, jsem jednou ze tří cvičitelek, hodinu vedeme bez nároku na odměnu. Založila jsem pro černošické seniory bezplatné kurzy angličtiny pro začátečníky i věčné začátečníky, oba kurzy úspěšně fungují už několik let.

Celkové náklady projektu (v Kč): 16.000,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 16.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 16.000,-

Podpora určena na: výroba krojů

Zdůvodnění: Oceňujeme aktivní přístup a osobní iniciativu,
která může být vzorem i pro ostatní.