Mezinárodní závod Adults a Mezinárodní taneční závod (ICE LINDEN ADULT CUP and ICE LINDEN DANCE CUP)

Popis projektu

Bruslení a krasobruslení získalo v našem městě a jeho okolí velkou oblibu. Jsme rádi , že jsme k tomuto sportu přitáhli kromě dětí i osoby dospělé . Závody typu Adults, by měly ukázat, že nikdy není pozdě vážněji se sportem začít v jakémkoliv věku. Tím, že se tento typ závodů koná v našem státě poprvé a konají se přímo v NAŠEM městě, se Černošice dostanou do světového povědomí . Závody by se měly stát kulturním zážitkem pro obyvatele města a celého středočeského kraje – přilákat by je mělo i vystoupení dětských tanečních párů. Pokud se závody vydaří (jak organizačně , tak i dostatečným počtem účastníků), chtěli bychom je pořádat pravidelně.

Žadatel: Kraso brusle Černošice z.s.

www.krasobruslecernosice.cz

Kraso brusle Černošice – zapsaný spolek funguje od r. 2012 a zabývá se výukou bruslení celé široké veřejnosti v jakémkoliv věku a krasobruslení z řad vážných zájemců. V počátcích naší působnosti jsme pořádali pro město Černošice pouze exhibiční vystoupení. Nyní jsou někteří naši svěřenci již na vyšší výkonností úrovni, zúčastňují se mezioddílových závodů a ti nejlepší již závodů celorepublikových – pohárových. To vedlo k tomu, že i náš klub již organizuje tyto závody a vždy do našeho města přiláká cca 230 závodníků s rodičovským a trenérským doprovodem. Závody organizujeme i pro ty nejmenší začátečníky a v letošním roce i pro nejstarší skupinu tzv. Adults od 18 -100 let – závodů se zúčastnili rodiče a babičky za velké podpory všech dětí. Pro tuto skupinu 2x ročně pořádáme víkendový kemp, na který se může přihlásit kdokoliv. Již přes rok se zabýváme i zajištěním výuky tanečního páru z řady mládeže. Naše ambice neustále rostou a proto jsme se rozhodli – jako první – zorganizovat v naší republice mezinárodní závody skupiny Adults a tanečních párů z řad mládeže.

Celkové náklady projektu (v Kč): 200.000,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 20.000,-


Schválená výše příspěvku: 0,-

Podpora určena na:

Zdůvodnění: Oceňujeme aktivity spojené s prezentací Černošic
v mezinárodním kontextu. Jedná se o zajímavý
sportovní počin, nicméně s minimálním zapojením
širší černošické komunity