Mokropeský masopust

Popis projektu

Původ a kulturně-společenské souvislosti masopustních obchůzek zde nemá smysl představovat a popisovat. Cílem projektu je zajištění a pořádání Mokropeského masopustu. Mokropeský masopust je jedinečný z několika důvodů: 1. je nejstarší mezi znovuobnovenými masopusty v našem regionu 2. udržuje si tradici originálního hraného divadla před zahájením průvodu 3. hudební podklad průvodu se postupem času vyprofiloval do jedinečného Masopustního jazzu 4. průvod udržuje tradici setkávání s místními hospodáři a hospodyňkami

Žadatel: Masopustní spolek Mokropsy

www.mokromasopust.cz

Hlavní činností Masopustního spolku Mokropsy je pořádání Mokropeského masopustu a udržování této tradice. Náš masopust má již více než třicetiletou tradici. V současnosti máme 20 členů a řadu dalších dobrovolníků, kteří nám s masopustem pomáhají. Snažíme se spolupracovat i na jiných kulturních akcích, které probíhají v Černošicích, např. se účastníme Královského průvodu.

Celkové náklady projektu (v Kč): 30.000,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 15.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 15.000,-

Podpora určena na: hudební doprovod, materiál

Zdůvodnění: Mokropeský masopust patří již dlouhou dobu k nejvýznamnějším komunitním akcím v Černošicích, který zapojuje širokou černošickou veřejnost