Na křídlech písně

Popis projektu: „Cílem projektu je zprostředkovat spoluobčanům Černošic písňovou tvorbu českých i zahraničních autorů v originálních úpravách pro zpěv, housle a harfu. Dalším cílem je zároveň opět oživit tradici pořádání koncertů v jedinečných prostorách modlitebny Církve bratrské v Černošicích.“

Žadatel: Karolína Janů

Celkové náklady projektu: 20 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 10 000 Kč


Schválená výše příspěvku: 5 000 Kč