Pískoviště Pravda

Popis projektu: „Projekt pískoviště nazvaný „PRAVDA“ si klade za cíl oslovit černošickou veřejnost výtvarným objektem ve veřejném prostoru hravou a nečekanou formou. Snaží se komunikovat velký problém současné virtuální doby sociálních médií – problém dezinformací a šíření neověřených zpráv.

Pravda je v dnešní době relativizována. Svět se polarizuje na ty, kteří věří svým vlastním „zaručeným“ a „pravdivým“ zdrojům informací, a na ty, kteří věří v ověřování zpráv z věrohodných a respektovaných zdrojů. „

Žadatel: Alena Foustková

Celkové náklady projektu: 30 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 30 000 Kč


Schválená výše příspěvku: bez podpory

Zdůvodnění: Fond projekt rád podpoří, ale musí se dořešit jeho umístění ve veřejném prostoru. Je předschváleno 20 000 Kč, které budou uvolněny, jakmile se paní Foustková domluví s městem.