Podpora činnosti skupiny historického šermu Alotrium

Popis projektu

– Možnost aktivního zapojení Černošických obyvatel do skupiny
– skupina je otevřena zájemcům – Vytváříme možnosti pro další spolky zapojit se do námi pořádaných akcí / Královský průvod apod.
– Reprezentujeme Černošice v partnerských městech Černošic Themar a Gerbunn / pozn. tato činnost není honorována a částečně ji dotujeme z vlastních prostředků
– Prohloubení spolupráce s partnerskými městy – jejich účast na průvodu Karla IV. Spolupráce při výměnném pobytu žáků ZŠ

Žadatel: Josef Kutílek – Alotrium

www.alotrium.cz

Alotrium – skupina historického šermu vznikla v Černošicích v roce 1990.Skupina má za dobu své 28-leté existence za sebou více než 1800 vystoupení nejen v Čechách ale i na Slovensku, v Polsku, Itálii, Francii, Dánsku, Holandsku,Rakousku a Německu. 3 členové jsou členy 1. Asociace divadelních a filmových šermířů, z toho jeden ve výboru této asociace. Alotrium spolupracovalo při natáčení filmů : Mistr Jan Hus, Jan Žižka, Knightfall, Borgiové a dokonce i při seriálu Moudronos /Ivan Látal/. Alotrium spolupracuje s řadou lokálních divadelních souborů při tvorbě šermířských choreografii / DDS Dobřichovice, Kukátko, atd. /. Vedle akcí vlastních, jako je divácky úspěšný festival Dobřichovická Alotria/ letos 16. Ročník/ se organizačně podílíme na řadě kulturních akcí celostátního / částěčně i evropského / rozsahu, Průvod Karla IV. z Radotína na Karlštejn – patrně největší akce svého druhu v ČR. Audience u císaře Karla v Brandýse , Bitva o Mníšek, atd. Alotrium stálo při obnově tradice Černošické Marianské Pouti v roce 1990.

Celkové náklady projektu (v Kč): 670.000,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 50.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 13.000,-

Podpora určena na:  Prostředky lze využít na nákup vybavení k úhradě pronajatých prostor (sportovní hala, sklady),