Jaké projekty jsou podporovány

Podporovány jsou aktivity s jasnou vazbou na Černošice

 • aktivity odehrávající se na území Černošic a nejbližšího okolí
 • aktivity zaměřené na občany Černošic

Podporovaná témata

Rozvoj komunity

 • oživení ulic a veřejného prostoru
 • pouliční slavnosti, sousedské setkávání
 • oslavy výročí
 • propojování jednotlivých skupin obyvatel
 • veřejné diskuse ke komunitním a společenským tématům
 • oborové setkávání s veřejnou prezentací

Životní prostředí a veřejný prostor

 • vytváření míst k setkávání (komunitní centra, zahrady, …)
 • úprava zanedbaných míst (vyčištění, obnova, …)
 • obnova a utváření veřejného prostoru (křížky, kapličky, lavičky, sochy, výmalba, …)
 • obnova krajiny, výsadba zeleně

Komunitní služby

 • volnočasové aktivity a péče zaměřená na konkrétní skupiny obyvatel
 • vzdělávací programy (ekologie, občanská společnost, …)
 • podpora spoluobčanů v kritických životních situacích (např. povodně, požár, …)

Rekreace a sport

 • komunitní sportovní závody a turnaje
 • soutěžení v netradičních disciplínách
 • úprava a obnova sportovišť a hřišť

Umění, kultura a dědictví

 • mapování a propagace místní historie
 • naučné stezky, komentované prohlídky
 • oživování a vytváření nových tradic
 • ochotnické a amatérské projekty (divadlo, hudba, …)

Další prospěšné projekty