Psí hřiště – Park psího přátelství

Popis projektu: „V Černošicích je kolem 1000 registrovaných psů. Černošickým pejskařům ale chybí místo, kde by se mohli se psy potkat, nechat je bezpečně a volně běhat, socializovat se, a zabavit je novými podněty v podobě překážek. Chceme vybudovat oplocené místo, kde by se mohli potkávat pejskaři se svými psy. Místo, kde by se psi i jejich páníčci mohli bavit i učit – jak se k sobě chovat, jak spolu komunikovat, překonávat různé překážky, hrát hry – to vše v bezpečně uzavřeném prostoru.“

Žadatel: Petr Kotek

Celkové náklady projektu: 488 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 50 000 Kč


Schválená výše příspěvku: bez podpory

Zdůvodnění: Vznik hřiště je závislý na podpoře z grantového programu Šance. Pokud bude realizováno, Fond rád podpoří doplnění překážek a dalších chybějících věcí v rámci grantů do 20 000 Kč.