Víkendové tréninky atletiky pro veřejnost

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit pro děti a dospělé v Černošicích možnost zdarma přijít na trénink pod vedením profesionálních trenérů v Černošicích na novém atletickém oválu. Pro každou věkovou kategorii bude vybraný trenér, který má s touto kategorií nejvíce zkušeností a daný den se bude této skupině věnovat. Sobotní trénink by tedy mohl být strukturovaný takto: Skupina 1 (děti 5-7 let) – 30 dětí + 2 trenéři Skupina 2 (děti 8-10 let) – 30 dětí + 2 trenéři Skupina 3 (děti 11-13 let) – 25 dětí + 1 trenér Skupina 4 (děti 14 let +) – 15 dětí + 1 trenér Skupina 5 (závodní atletická skupina) 20 atletů + 2 trenéři Skupina 6 (dospělí – hobby) 20 dospělých + 2 trenéři Jednotlivé skupiny by strávili dopoledne na jednotlivých atletických sektorech, víceúčelovém hřišti, atletickém oválu a na beach volejbalovém hřišti. Dalším z cílů je především propojení místní komunity lidí, protože u sportovních aktivit se velmi dobře vytváří kolektiv nejenom dětí, ale také dospělých. Dále vytvoření kladného vztahu u dětí a dospělých ke sportu a zkvalitnění povědomí o správném sportovním tréninku.

Žadatel: ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z.s.

www.askdipoli.cz https://www.facebook.com/ASKDIPOLI.CZ/

jsme atletický klub působící v Černošicích a v Dobřichovicích. V Černošicích máme v současné době 135 aktivně trénujících dětí na atletickém oválu u ZŠ Černošice a 10 trenérů, kteří se dětem pravidelně věnují. Naším cílem je především vytvoření kladného vztahu dětí a mládeže ke sportu. Tohoto dosahujeme především pravidelným tréninkem, přátelským přístupem, pravidelnými sportovními akcemi (tábory, soustředění, závody) a dalšími akcemi, kde se děti seznamují. Právě parta kamarádů je z našeho pohledu velmi důležitá pro udržení dětí u sportu i v pubertě. Všichni naši trenéři mají trenérskou třídu v atletice a vzdělání v trenérství. Trénink atletiky a práci s mládeží se věnuji profesionálně nebo poloprofesionálně a celý koncept sportu v našem klubu je tedy na velmi vysoké úrovni podle nejnovějších konceptů sportu ve světě.

Celkové náklady projektu (v Kč): 98.000,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 49.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 15.000,-

Podpora určena na: provozní náklady akce

Zdůvodnění: Oceňujeme zajímavý nápad, uvedenou očekávanou
návštěvnost považujeme za příliš optimistickou.
Příspěvek odpovídá období září – listopad pro rozjezd celé akce.