Vybavení kluboven židlemi a stoly

Popis projektu

V roce 2018 dostala jednota investiční dotaci MŠMT na rekonstrukci sokolovny, zateplení, výměnu inženýrských sítí, dostavbu sociálních zařízení a zřízení kluboven a nové menší tělocvičny v podkroví budovy sokolovny. Rekonstrukce je v současné době dokončena. Dotace proběhla za finanční podpory Města Černošice. Dle projektu zahrnovala rekonstrukce pouze stavební část a vybavení nových základními součástmi spojenými se stavbou. Nová tělocvična a dvě nové klubovny potřebují vybavení, aby mohly sloužit svému účelu.

Nově zřízené klubovny v sokolovně bychom rádi nabídli veřejnosti. Již dnes jsou vybaveny kuchyňkou, chladničkou. V těsné blízkosti je sociální zařízení. V klubovnách se mohou pořádat různé společenské akce. Lze zde organizovat přednášky, jazykové kurzy, různá společenská setkání. Např. členové sokolské věrné gardy se pravidelně několikrát ročně scházejí u příležitosti oslav narozenin nebo vánoc a pod. Sokolovna je často využívána k oslavě dětských narozenin, klubovny budou sloužit pro občerstvení účastníků. Pro obdobné společenské účely většího rozsahu účely byla rovněž podkrovní tělocvična vybavena promítacím plátnem a ozvučena. Je zde možné pořádat rovněž divadelní představení.

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Černošice

www.sokolcernosice.cz

Tělocvičná jednota Sokol Černošice je významným sportovním spolkem s dlouholetou tradicí. Sokol nabízí všestranně zaměřené cvičení pro děti, mládež i dospělé, Některá cvičení se specializují na jeden druh sportu, jiná slouží jako průpravné a doplňkové cvičení pro další sporty. Cílem Sokola je nabídnout možnost cvičení každému, nejen talentovaným jedincům, ale i osobám bez sportovního talentu. Cvičení zajišťují kvalifikovaní cvičitelé a trenéři. Všichni členové se kromě pravidelného cvičení mohou účastnit řady sportovně společenských a kulturních akcí, které každoročně pořádáme.

Celkové náklady projektu (v Kč): 75.954,-

Výše požadované příspěvku (v Kč): 60.000,-


Schválená výše příspěvku (v Kč): 50.000,-

Podpora určena na: nákup židlí a stolů

Zdůvodnění: Doplnění nových kluboven Sokola o stoly a židle
naváže na právě proběhlou rekonstrukci a umožní různorodé aktivity černošické komunity