Vyšívaný prapor Sboru dobrovolných hasičů Černošice-Mokropsy

Popis projektu: Podpora vytvoření slavnostního praporu. „V rámci projektu bude odbornou firmou Alerion vyroben vyšívaný prapor. Tento prapor, který je prvním v historii sboru, bude jeho novým symbolem, bude připomínat historickou tradici a bude sbor, ale nakonec i celou komunitu reprezentovat při slavnostních příležitostech. Hasičským sborem za celou jeho historií prošly stovky občanů, kteří pomáhali naplňovat poslání, pro které byl založen – totiž nezištnou pomoc bližnímu v nouzi. Představení nového praporu předpokládáme v měsíci červnu, při slavnosti, kdy bude slavnostně vysvěcen a představen široké veřejnosti. Na této akci bude rovněž prezentována historie i současnost hasičského sboru.“

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Černošice

Celkové náklady projektu: 122 250 Kč

Výše požadovaného příspěvku: 27 000 Kč


Schválená výše příspěvku: bez podpory

Zdůvodnění: Projekt nesplňuje kritéria Fondu. Pokud si ale hasiči zažádají o podporu slavnostní akce, na které bude prapor představen, Fond rád přispěje.