Postup při podání žádosti do 20 tisíc Kč

Jak se postupuje při žádosti o podporu projektu?
  1. Nejdříve si podrobně přečtěte, jaké projekty jsou Fondem Černošice podporovány
  2. Vyplňte on-line žádost
  3. Vyplňte a zašlete rozpočet projektu
  4. Následně vás budeme kontaktovat s doporučením na úpravy nebo doplnění žádosti
  5. Po doplnění a formální kontrole projektu bude žádost postoupena k posouzení grantové komisi složené z členů správní rady FČ.
  6. Jednání grantové komise následuje po termínu uzávěrky grantového kola. Komise rozhodne o vyhovění či zamítnutí jednotlivých žádostí. O výsledku budou uchazeči informováni emailem.
  7. Program je otevřen do 22. 6. 2022, aktuálně je vyčleněna částka ve výši 150 000 Kč.