Průběžné grantové kolo (do 20 tisíc Kč)

Nejdříve si, prosím přečtěte, jaký je postup při podání žádosti o podporu projektu.

V aktuálním grantovém kole jsou žádosti přijímány do 30. 11. 2023 včetně.

Součástí žádosti je i rozpočet projektu, který zašlete na adresu info@fondcernosice.cz. Připojit můžete i další dokumentaci (např. fotografie) z vámi pořádaných akcí nebo minulých ročníků.