Postup při podání žádosti

Jak se postupuje při žádosti o podporu projektu? Fond Černošice vypisuje jednotlivá grantová kola vždy s termínem uzávěrky pro žádosti.
  1. Nejdříve si podrobně přečtěte, jaké projekty jsou Fondem Černošice podporovány
  2. Vyplňte on-line žádost
  3. Vyplňte a zašlete rozpočet projektu
  4. Zašlete potvrzení o vedení bankovního účtu. (Stačí nám zaslat emailem scan z internetového bankovnictví. Důležité je, aby bylo viditelné jméno majitele účtu a číslo účtu, které se musí shodovat z údaji z on-line žádosti).
  5. Následně vás budeme kontaktovat o přijetí žádosti, případně s doporučením na úpravy nebo doplnění žádosti.
  6. Po doplnění a formální kontrole projektu bude žádost postoupena k posouzení grantové komisi složené z členů správní rady FČ.
  7. Jednání grantové komise následuje po termínu uzávěrky grantového kola. Komise rozhodne o vyhovění či zamítnutí jednotlivých žádostí. O výsledku budou uchazeči informováni emailem.
  8. Program je otevřen od 20. 3. 2023 do 20. 4. 2023, aktuálně je vyčleněna částka ve výši 400 000 Kč.