Jak postupovat

Jak se postupuje při žádosti o podporu projektu ? Fond Černošice vypisuje jednotlivá grantová kola vždy s termínem uzávěrky pro žádosti.
  1. Nejdříve si podrobně přečtěte, jaké projekty jsou Fondem Černošice podporovány
  2. Vyplňte on-line žádost
  3. Vyplňte a zašlete rozpočet projektu
  4. Následně vás budeme kontaktovat s doporučením na úpravy nebo doplnění žádosti
  5. Po doplnění a formální kontrole projektu bude žádost postoupena k posouzení grantové komisi složené z členů správní rady FČ.
  6. Jednání grantové komise následuje po termínu uzávěrky grantového kola. Komise rozhodne o vyhovění či zamítnutí jednotlivých žádostí. O výsledku budou uchazeči informováni emailem.