Program 1:1

Program „1:1“ a je založen na myšlence spoluúčasti, kterou lze stručně shrnout: „Získejte část prostředků od podporovatelů, Fond Černošice zdvojnásobí vybrané peníze“. Žadatel aktivně projekt propaguje, dárci poskytují podporu zcela konkrétně a stávají se aktivními účastníky.
  1. Nejdříve si podrobně přečtěte, jaké projekty jsou Fondem Černošice podporovány
  2. Vyplňte on-line žádost
  3. Žadatel vyplní žádost, která obsahuje stručný popis projektu a rozpočet. Zároveň stanoví termín (uzávěrku), do kdy je nutné prostředky shromáždit
  4. Správní rada FČ posoudí žádost a vysloví předběžný souhlas
  5. Je vytvořena „dárcovská výzva“ na portálu „darujme.cz“, žadatel obdrží internetové odkazy a společně s FČ aktivně projekt propaguje.
  6. po uzávěrce dárcovské výzvy FČ znásobí vybrané peníze až do výše 10 tisíc Kč (pokud se shromáždí 6 tisíc Kč, bude s podporou FČ celkem 12 tisíc Kč; pokud se shromáždí 14 tisíc Kč, bude s podporou FČ celkem 24 tisíc Kč)
  7.  Pokud se do uzávěrky dárcovské výzvy nepodaří shromáždit částku nutnou pro realizaci projektu, pak vybrané peníze přecházejí do Fondu Černošice na podporu jiných projektů
Žádosti se přijímají průběžně od 1.3.2020, v první fázi jsou do tohoto programu uvolněny prostředky o celkové výši 100.000,- Kč.