Grantový program 1:1

Grantový program „1:1“ a je založen na myšlence spoluúčasti, kterou lze stručně shrnout: „Získejte část prostředků od podporovatelů, Fond Černošice zdvojnásobí vybrané peníze“. Žadatel aktivně projekt propaguje, dárci poskytují podporu zcela konkrétně a stávají se aktivními účastníky.
  1. Nejdříve si podrobně přečtěte, jaké projekty jsou Fondem Černošice podporovány
  2. Vyplňte on-line žádost
  3. Žadatel vyplní žádost, která obsahuje stručný popis projektu a rozpočet. Zároveň stanoví termín (uzávěrku), do kdy je nutné prostředky shromáždit
  4. Správní rada FČ posoudí žádost a vysloví předběžný souhlas
  5. Je vytvořena „dárcovská výzva“ na portálu Darujme.cz, žadatel obdrží internetové odkazy a společně s FČ aktivně projekt propaguje.
  6. Po uzávěrce dárcovské výzvy FČ znásobí vybrané peníze až do výše 20 tisíc Kč (pokud se shromáždí 6 tisíc Kč, bude s podporou FČ celkem 12 tisíc Kč; pokud se shromáždí 24 tisíc Kč, bude s podporou FČ celkem 44 tisíc Kč)
  7. Pokud se do ukončení dárcovské výzvy nepodaří shromáždit částku, nutnou pro realizaci projektu, dostane žadatel možnost upravit cíle projektu. O této variantě bude informovat FČ v žádosti a drobné dárce prostřednictvím textu v dárcovské výzvě. (Např. Vybíráme 20 000 Kč na stavbu altánu. Pokud se nám nepodaří vybrat alespoň 15 000, nedá se tento cíl zrealizovat, a místo toho osadíme lavičky se stoly a zbudujeme květinovým záhon). Pokud žadatel nenajde alternativní využití, peníze z dárcovské výzvy přejdou do |FČ na podporu jiných komunitních projektů.
Program je otevřen od 1. 6. 2021 do 30.9.2021 (nebo do vyčerpání určených prostředků), aktuálně je vyčleněna částka ve výši 300.000,- Kč. Kontaktní osobu, na kterou se můžete obrátit s jakoukoliv informací ohledně Grantového programu 2021:            Markéta Kunešová, marketa.kunesova@nadacevia.cz; 777 92 90 90