Projekty

Jak se postupuje při žádosti o podporu projektu ? Fond Černošice vypisuje jednotlivá grantová kola vždy s termínem uzávěrky pro žádosti.
  1. Nejdříve si podrobně přečtěte, jaké projekty jsou Fondem Černošice podporovány
  2. Vyplňte on-line žádost
  3. Vyplňte a zašlete rozpočet projektu
  4. Následně vás budeme kontaktovat s doporučením na úpravy nebo doplnění žádosti
  5. Po doplnění a formální kontrole projektu (kontroluje se, zda jsou uvedeny všechny povinné údaje a zda je žádost v souladu s podporovanými tématy) bude žádost buď zamítnuta, nebo postoupena do grantového kola
  6. Po termínu uzávěrky grantového kola proběhne jednání hodnotící komise. O výsledku budou všichni uchazeči informováni